Oferta

 

Nasza oferta, kierowana jest do osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych, klientów indywidualnych, firm developerskich, przedsiębiorstw i instalatorów.

Wykonamy projekt przyłącza: wody, kanalizacji, gazu, projekt sieci wod.-kan., gaz. Wybudujemy: przyłącze wody, przyłącze kanalizacji, gazu, sieci wod.-kan.-gaz. oraz instalacje sanitarne. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich właścicieli działek budowlanych, rekreacyjnych, rolnych, domów mieszkalnych, letniskowych, gospodarstw rolnych, którzy mają w planach wykonanie przyłączeń do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Działamy profesjonalnie i solidnie.

Zgodnie z życzeniem i zleceniem klienta, inwestycje wykonujemy kompleksowo. 

 

Projekt przyłącza. Przyłącze wody

  Wykonamy:

 • projekt przyłącza wody

 • projekt przyłącza kanalizacji (sanitarnej, deszczowej)

 • projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • projekt odwodnienia terenu, działki, drogi, budynku
 • projekt przyłącza gazu
 • projekt sieci gazowej
 • projekt instalacji sanitarnej

 

  Wybudujemy:

 • sieć wodociągową

 • sieć kanalizacyjną (sanitarną, deszczową)

 • przyłącze wody

 • przyłącze kanalizacyjne

 • sieci i przyłącza gazu

 • odwodnienia terenu, dróg, budynków

 • instalacje sanitarne

  W ramach wykonywanych przez nas prac

  zapewniamy:

 

 • formalności urzędowe (warunki techn., decyzje, uzgodnienia, itp.)

 • nadzór lokalnego eksploatatora infrastruktury wod.-kan.; gaz
 • odbiory przez lokalnego eksploatatora infrastruktury wod.-kan.; gaz
 • obsługę geodezyjną
 • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi służbami,
 • formalności związane z zajęciem i odebraniem zajmowanego terenu przez dany urząd
 • odwodnienie wykopów
 • badanie geotechniczne
 • odtworzenie nawierzchni
 • nadzór przez wykwalifikowany personel
 • dokumentacje powykonawczą
allSanit - projekty i wykonawstwo sanitarne

KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE

 allSanit Sp. z o.o.

   ul. Marcina Kasprzaka 31a, 01-234 Warszawa 

   tel.: +48 600 459 666, 

   email: biuro@allsanit.pl,  www.allsanit.pl 

    NIP: 5273033544 REGON:523976510 KRS:0001007061

 KONTAKT

Linkedin

© 2019 allSanit 

Realizacja: Webwavecms.com