Realizacja: Webwavecms.com

© 2019 allSanit 

 KONTAKT

Linkedin

 allSanit Sp. z o.o.

  ul. Marcina Kasprzaka 29/445, 01-234 Warszawa 

   tel.: +48 600 459 666, 

   email: biuro@allsanit.pl,  www.allsanit.pl

KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE

allSanit - projekty i wykonawstwo sanitarne

Czym się zajmujemy

 

    Zaprojektujemy i wybudujemy:

      - przyłącze wody

      - przyłącze kanalizacji (sanitarne, deszczowe)

      - przyłącze gazu

      - sieć wodociągową

      - sieć kanalizacyjną (sanitarną, deszczową)

      - sieć gazową

      - odwodnienia terenu, dróg, budynków

      - instalacje sanitarne (współpraca)

           

Kompleksowy proces inwestycyjny

 

1. allSanit realizuje wszelkie formalności urzędowe (pomoc w uzyskaniu warunków technicznych, decyzji, itp.).

2. Projektujemy i uzgadniamy dokumentację w odpowiednich urzędach.

3. Prace budowlane prowadzimy solidnie, zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i BHP. 

4. Prace budowlane prowadzimy pod nadzorem lokalnych ekploatatorów infrastruktury, zarządców dróg.

5. Zakończenie prac budowlanych zwieńczone jest protokołem odbioru podpisanym przez odpowiednie służby i Inwestora.

O Firmie

Nasza firma świadczy swoje usługi na potrzeby klientów indywidualnych oraz firm. Wykonujemy projekty oraz realizujemy prace budowlane branży sanitarnej. Zapewniamy najlepszą pomoc, doradztwo oraz kompleksową i terminową realizację zleceń.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży sanitarnej, a w szczególności w prowadzeniu procesów inwestycyjnych budowy sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

allSanit działa na terenie całego województwa mazowieckiego, a w szczególności w Warszawie oraz powiatach: piaseczyńskim, grójeckim, pruszkowskim, grodziskim, warszawskim-zachodnim i legionowskim.

Projekt przyłącza. Przyłącze wody