Realizacja: Webwavecms.com

© 2019 allSanit 

pkt.pl

Linkedin

 KONTAKT

 allSanit Sp. z o.o.

   ul. Marcina Kasprzaka 29/445, 01-234 Warszawa 

   tel.: +48 600 459 666, 

   email: biuro@allsanit.pl,  www.allsanit.pl

KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE

Projekt przyłącza wody, kanalizacji, gazu

Projekty sieci wod-kan, gaz.

 

                                     

 

 

Przyłącze kanalizacji

 

 

Przyłącze wody

 

 

Prace ziemne

 

 

Przyłącze wody

 

 

Projekt przyłącza. Przyłącze wody

Galeria i artykuły

 

Nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania w domu bez możliwości dostępu do bieżącej wody. Podłączenie budynku do sieci poprzez przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne stanowi integralną część prac związanych z inwestycją w nową nieruchomość. Wymaga to uzyskania niezbędnych pozwoleń, a także zatrudnienia specjalistów wykonujących projekt przyłącza oraz ekipę budowlaną, która przedmiotowe przyłącza wybuduje.

Nasza firma wykona projekt przyłącza, uzgodni go w odpowiednich urzędach oraz na podstawie dokumentacji wybuduje przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze gazowe do Państwa posesji.

 

Co to jest przyłącze?

To rura umożliwiająca doprowadzenie bieżącej wody do budynku lub odprowadzenie z budynku ścieków. Łączy ona wodociąg lub kanał sanitarny, znajdujące się zazwyczaj w pasie drogowym ulicy z instalacją wodociągową/kanalizacyjną domu. Rura przyłącza wodociągowego wykonana jest z polietylenu (PE) i łączona za pomocą kształtek samozaciskowych z uszczelkami lub metodą zgrzewania elektrooporowego. Nierozłącznym elementem przyłącza wodociągowego jest zasuwa (zawór) montowana przed granicą posesji oraz wodomierz do pomiaru ilości zużytej wody. Lokalizowany jest on w pomieszczeniu, za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonywane jest z rur  PVC-U (polichlorek winylu) łączonych na uszczelkę gumową. Przyłącze kanalizacyjne wyposażone jest minimum w jedną studzienkę rewizyjną montowaną na terenie działki klienta. Ilość studzienek określa projektant opierający się na ogólnych zasadach i przepisach projektowych.  Przyłącza i ich elementy montowane i łączone są w wykopach, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. Wykonaniem przyłączy winni zająć się specjaliści branży sanitarnej, projektanci i ekipy budowlane posiadający doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia.

 

Na początek garść formalności

Jak w przypadku realizacji wszystkich projektów budowlanych oraz montażowych, tak i do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do bieżącej wody oraz stwarzających możliwość odprowadzania ścieków, niezbędne jest uzyskanie poszczególnych pozwoleń oraz decyzji z urzędów. W pierwszym kroku, właściciel działki musi udać się do wydziału geodezji Starostwa Powiatowego, gdzie na wniosek otrzyma mapę zasadniczą. W kolejnym etapie należy złożyć wniosek do zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w celu uzyskania warunków technicznych, będących podstawą do zaprojektowania przyłączy. Powyższe kroki, w imieniu klienta może podjąć między innymi pracownik firmy allSanit, świadczącej swoje usługi na terenie województwa mazowieckiego.

 

Realizacja projektu przyłącza

Wybrany przez klienta specjalista branży sanitarnej, wykona na podstawie wydanych warunków, projekt przyłączy. Projekt zatwierdzany jest w miejscowym zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym. Od tego momentu dokumentacja ważna jest przez 3 lata (termin ważności określa miejscowa spółka wod.-kan.), a przyłącza winny być wykonane nie później niż w powyższym terminie. Zwyczajowo, na siedem dni przed rozpoczęciem robót, budowa przyłączy winna zostać zgłoszona w miejscowym zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym, a w razie ingerencji w pas ruchu drogowego należy także wystąpić do zarządcy drogi o wydanie odpowiedniej zgody. Po otrzymaniu zezwoleń następuje rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku.

Po zakończeniu budowy następuje odbiór techniczny wykonywany przez pracownika miejscowych wodociągów w obecności wykonawcy oraz właściciela posesji. Przedstawiciel wodociągów, sprawdza zgodność wybudowanych przyłączy z zatwierdzoną wcześniej dokumentacją projektową oraz ich wykonanie w odniesieniu do obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Podczas odbioru spisany zostaje protokół zawierający dane inwestora, wykonawcy, wybudowanych przyłączy oraz stan i numer zamontowanego i zaplombowanego wodomierza. Zakończenie inwestycji budowy przyłączy wieńczy umowa podpisana przez klienta w miejscowym zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym.